THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 01:31

Thanh Hóa thành lập Tổ công nghệ phòng, chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổ công nghệ có nhiệm vụ tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa xem xét, chỉ đạo ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Thanh Hóa thành lập Tổ công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tổ công nghệ có nhiệm vụ đồng thời hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Thanh Hóa theo các yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống COVID-19; Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sử dụng, ứng dụng các phần mềm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 cho UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tổ công nghệ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng, Tổ phó sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình tại các văn bản để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công nghệ.

Tổ họp đình kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu để triển khai nhiệm vụ. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Tổ Công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, Tổ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Tổ công nghệ; phân công nhiệm vụ đối với Tổ phó và các thành viên; Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các phần mềm, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Tham mưu hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống COVID-19; Tham mưu, đề xuất, báo cáo những thuận lợi, khó khăn liên quan đến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực phụ trách; Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả triển khai thực hiện các giải pháp công nghệ trong phòng, chống COVID-19; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ công nghệ, chỉ đạo chuẩn bị nội dung, các vấn đề đưa ra thảo luận trong cuộc họp; Xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên.

MỘC MIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh