THỨ BA, NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2022 08:59

Thanh Hóa thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 11/10, kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Thanh Hóa để ban hành 54 nghị quyết.

 Các đại biểu tại Lễ khai mạc

Các đại biểu tại Lễ khai mạc

Trong đó có 2 nghị quyết rất quan trọng, được xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa trong suốt nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm: Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Có 3 nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2022 – 2026; kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có 5 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn, đó là: Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến lần 1 Kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2021; phương án điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021; phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án.

32 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành ngân sách; rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh; các dự án đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống thoát nước, cung cấp nước sạch, công trình chống sạt lở và tiêu thoát lũ, công trình lịch sử văn hóa, trường học, công sở.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét thông qua 12 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác, như: Phân cấp, ủy quyền cho UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ; quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 12, Khu kinh tế Nghi Sơn; bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2021; bổ sung mỏ đất làm vật liệu san lấp tại núi Chuột Chù, xã Hải Yến và phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn vào dự án “Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 1/1/2019”; phương án cơ cấu lại Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa; Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2021 – 2022; Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và quyết định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh...

MỘC MIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh