Thanh Hóa thực hiện Đề án đổi mới kinh doanh, tiêu thụ nông sản cho nông dân

12:36 - 18/06/2021
Thanh Hóa thực hiện Đề án đổi mới kinh doanh, tiêu thụ nông sản cho nông dân

Ảnh minh họa

(Dân sinh) - Để xây dựng kênh tiêu thụ nông sản với chủ thể chính là doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, dự trữ... UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đề án nhằm hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững, có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường. Ưu tiên phát triển kênh tiêu thụ nông sản có liên kết chuỗi để nâng cao giá trị nông sản, góp phần tăng thu nhập của tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp và kinh doanh nông sản trên địa bàn.

Đề án nhằm xây dựng kênh tiêu thụ nông sản với chủ thể chính là doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, dự trữ với mục tiêu xây dựng thí điểm 03 dự án tiêu thụ nông sản tại những vùng sản xuất nông sản tập trung và phân tán, trong đó doanh nghiệp, hợp tác xã giữ vai trò chủ đạo (từ cung ứng vật tư đầu vào đến tổ chức thu mua sản phẩm đầu ra). 

Củng cố và phát triển các chủ thể kinh tế (ưu tiên phát triển hợp tác xã thương mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ) là trung gian giữa người nuôi trồng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối và ngân hàng để tổ chức cung ứng đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm, đem lại lợi ích cộng đồng cho dân cư địa phương.

Để triển khai Đề án có hiệu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra các giải pháp đồng bộ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị có liên quan nhằm nâng cao nhận thức về đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›