THỨ NĂM, NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2022 05:22

Thanh Hóa tiếp nhận 488 xe lăn cho người khuyết tật

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc tiếp nhận 488 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh từ nguồn tài trợ của Tổ chức trả lại tuổi thơ theo đề nghị của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh này phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện các thủ tục tiếp nhận xe lăn, lựa chọn đối tượng và thực hiện trao tặng xe lăn đến người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật; lập dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ thực hiện tiếp nhận xe lăn, gửi Sở Tài chính thẩm định và trình phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu việc hỗ trợ kinh phí thực hiện việc tiếp nhận số xe lăn nêu trên theo đề nghị của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh thực hiện việc lựa chọn đối tượng và thực hiện trao tặng xe lăn cho người khuyết tật đảm bảo theo quy định của pháp luật.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh