Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản

11:40 - 19/11/2019
Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản

(Dân sinh) - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện về việc tăng cường quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản.

TP. HCM: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản  - Ảnh 1.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch uỷ ban nhân dân các quận, huyện cần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản; kịp thời phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền về những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng thành phố xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố. Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân thành phố để ban hành kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật về đất đai. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân thành phố còn giao Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  và các cơ quan có thẩm quyền khác tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới và khẩn trương xây dựng cơ sở dự liệu công chứng hoàn chỉnh, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu liên quan (đất đai, nhà ở…) theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, đề xuất kết nối liên thông cơ sở dữ liệu về các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên cả nước để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, phòng, chống vi phạm pháp luật, khắc phục hạn chế về thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp bất động sản có trụ sở trên địa bàn thành phố kinh doanh sản phẩm bất động sản tọa lạc ở địa phương khác và ngược lại.

HẢI LINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›