Thành phố Thủ Đức được quy hoạch trở thành nơi đáng sống

15:15 - 04/09/2020
Thành phố Thủ Đức được quy hoạch trở thành nơi đáng sống

Thành phố Thủ Đức được quy hoạch trở thành nơi đáng sống

(Dân sinh) - Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, Đề án thành lập Thành phố Thủ Đức sẽ được thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, hiện đại, có khả năng tương tác cao, trở thành nơi đáng sống...

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình lập quy hoạch, cần nghiên cứu nội dung quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP (TP Thủ Đức tương lai) gắn với quy hoạch chung xây dựng TP cũng như quy hoạch vùng, tránh trùng lắp định hướng phát triển giữa các vùng, các khu vực và tránh tạo ra cạnh tranh nội vùng, dễ làm phân tán nguồn lực.

Việc quy hoạch TP Thủ Đức tương lai sẽ được thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, hiện đại, có khả năng tương tác cao, đáng sống, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và chú ý tới yếu tố dịch tễ, không để phát sinh lây lan dịch bệnh nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay; làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt của TP Thủ Đức tương lai, so sánh không chỉ với các TP trong nước, mà còn đối với các trung tâm tài chính, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực Châu Á và một số TP phát triển trên thế giới.

Đồng thời, UBND TP cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dựa vào định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP để xác định tiêu chí nhà đầu tư; tham mưu UBND TP xây dựng chương trình, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để tìm hiểu các nhu cầu đầu tư cũng như giới thiệu, cung cấp thông tin để thu hút, kêu gọi và lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Xây dựng tham mưu việc lập Chương trình phát triển đô thị TP.HCM và Chương trình phát triển từng đô thị song song với công tác lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM.


MT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›