THỨ BẨY, NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2023 02:35

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cần tăng cường phối hợp và xử lý hậu thanh tra

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 28/12/2022. Tham dự có Thứ trưởng Lê Văn Thanh; đại diện Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo các đơn vị trong Bộ cùng toàn thể lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra Bộ.

Gần 2300 cuộc thanh tra trong năm 2022

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, năm 2022, Thanh tra Bộ  đã sắp xếp, bố trí linh hoạt các đoàn thanh tra, kiểm tra đảm bảo yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; kịp thời rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022 phù hợp, trong đó giảm các cuộc thanh tra tại doanh nghiệp để tạo điều kiện khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh hậu đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tính chung trong năm 2022, Thanh tra ngành LĐTBXH đã triển khai 2.273 cuộc thanh tra (tăng 9,9% so với năm 2021) và 623 cuộc kiểm tra; ban hành 2.273 kết luận thanh tra, phát hiện 9.877 thiếu sót, sai phạm (tăng 12,1% so với cùng kỳ); 454 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tăng 8%) với tổng số tiền xử phạt hơn 26 tỷ đồng (bằng 315,4% năm 2021); thu hồi, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 198 tỷ đồng (tăng 10%).

Riêng Thanh tra Bộ đã thực hiện 344 cuộc thanh tra, tại 344 tổ chức, ban hành 344 kết luận thanh tra, phát hiện 1.909 thiếu sót, sai phạm; 98 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 9.397.560.514 đồng; quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 193.804.330.358 đồng, hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, 39 cuộc thanh tra đột xuất và các nhiệm vụ khác.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Công tác thanh tra hành chính được tiếp tục thực hiện nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của Bộ, kỷ cương, liêm chính, đạo đức công vụ; giúp Lãnh đạo Bộ đánh giá và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại các đơn vị thuộc Bộ trong đó có công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, Thanh tra Bộ đã thực hiện 22 cuộc thanh tra hành chính tại 22 tổ chức, trong đó có 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 11 cuộc thanh tra đột xuất; ban hành 22 kết luận thanh tra, phát hiện 314 thiếu sót, sai phạm; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 03 tổ chức với tổng số tiền xử phạt là 270 triệu đồng; quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Qua thanh tra hành chính đã phát hiện các sai phạm chủ yếu như: chưa ký hợp đồng làm việc đối với viên chức; ký hợp đồng lao động không đúng quy định; chưa xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương; chưa xây dựng nội quy lao động; chi trả tiền lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; huy động làm thêm giờ vượt số giờ quy định; trình tự bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ quản lý chưa đúng quy định; không công khai kế hoạch đấu thầu; hạch toán không đúng tài khoản trên bảng cân đối kế toán; không theo dõi, đối chiếu công nợ cuối năm; chi thù lao từ nguồn thu được để lại không đúng quy định.    

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, theo chuyên đề, trong đó lựa chọn, tập trung các vấn đề, dư luận xã hội quan tâm và yêu cầu, định hướng quản lý nhà nước của Ngành. Tiếp nối chuyên đề năm 2021, việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo tiếp tục được triển khai tại một số tỉnh, thành phố nhằm đánh giá tổng quan về nội dung này. Nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cũng được quan tâm thực hiện góp phần ngăn chặn tác hại và bảo vệ quyền trẻ em.

Ông Trần Văn Dương ghi nhận và đánh giá cao những kết Thanh tra của Bộ đạt được trong năm 2022

Ông Trần Văn Dương ghi nhận và đánh giá cao những kết Thanh tra của Bộ đạt được trong năm 2022

Đặc biệt, chiến dịch thanh tra về BHXH góp phần đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, trong đó đã tổ chức 86 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật BHXH, BHTN tại 86 tổ chức (trong đó có 33 cuộc thanh tra đột xuất tại 33 đơn vị sử dụng lao động), ban hành 86 kết luận thanh tra, phát hiện 247 thiếu sót, sai phạm; 41 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn gần 5,9 tỷ đồng; quyết định thu hồi số tiền hơn 45,8 triệu đồng. 

Tăng cường phối hợp và xử lý hậu thanh tra

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Dương, Uỷ viên Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra Chính phủ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết Thanh tra của Bộ đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là đã ban hành 100% các kết luận thanh tra; kiểm tra, xác minh bản kê khai thu nhập; việc phát phiếu tự kiểm tra; công tác xây dựng nội bộ. Năm 2023, Thanh tra Bộ cần chú trọng quán triệt việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra hành chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò của hệ thống thanh tra tại các đơn vị. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền về các điểm mới trong Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, cần bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và Thanh tra Chính phủ để phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua cho phù hợp. Tăng cường đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và đại diện Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và đại diện Thanh tra Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Thanh tra Bộ và thanh tra các đơn vị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của công tác thanh tra thời gian qua, nhất là trong việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả. Một số đơn vị còn buông lỏng công tác thanh tra, nhất là trong quản lý tài chính, tài sản, dự án, các chương trình mục tiêu. Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ và thanh tra các đơn vị cần khắc phục được những vấn đề còn đang hiện hữu, xử lý tốt công tác hậu thanh tra; giải quyết tốt những vấn đề nóng, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, ví dụ như, lĩnh vực BHXH, BHTN. Do vậy, Thanh tra Bộ và các đơn vị chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ, công khai, minh bạch, làm đúng, làm đủ theo quy định; tăng cường công tác tự kiểm tra, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy các đơn vị để tạo chuyển biến thực sự.

Dao Ngoc Loi
Đại diện các đơn vị trong Bộ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đại diện các đơn vị trong Bộ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

THÙY HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh