Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm trong thẩm định dự án nhà ở của Sở Xây dựng TP.HCM

17:12 - 08/07/2021
Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm trong thẩm định dự án nhà ở của Sở Xây dựng TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

(Dân sinh) - Ngày 6/7, Thanh tra TP.HCM vừa ban hành kết luận thanh tra số 75/TB-TTTP-P1 về trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong việc chấp hành pháp luật về tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác theo thẩm quyền, ủy quyền. Giai đoạn thanh tra từ tháng 1/2018 đến hết năm 2019.

Theo kết luận, Thanh tra TP.HCM đã nêu ra hàng loạt thiếu sót, sai phạm trong công tác thẩm định, điều chỉnh chấp thuận đầu tư các dự án thuộc quyền Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP.HCM.

 Sai phạm trong thẩm định dự án nhà ở

Theo Kết luận thanh tra, Sở Xây dựng TP.HCM đã thực hiện thẩm định chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa phù hợp theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án công trình dân dựng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Đối với việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP.HCM, theo kết luận thanh tra, một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng không thực hiện lưu trữ hồ sơ của các đơn vị mà cho rằng chưa bảo đảm điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án, không có biên bản họp tổ chuyên gia theo đúng quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP.HCM thực hiện 2 - 3 thủ tục cùng lúc là chưa bảo đảm quy định. Trong khi đó, 1 dự án có văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hết hiệu lực trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấp thuận đầu tư.

Đối với việc thẩm định dự án, Thanh tra TP.HCM cho biết, một số dự án chưa bảo đảm thành phần hồ sơ. Ở một số dự án khác, Sở này không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không đầy đủ điều kiện một số nội dung theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm trong thẩm định dự án nhà ở của Sở xây dựng TP.HCM - Ảnh 1.

Kết luận của thanh tra.

Một số nội dung có thể hiện trong hồ sơ dự án nhưng khi thẩm định, Sở Xây dựng không thể hiện trong tờ trình UBND TP.HCM, như chức năng kinh doanh bất động sản, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt…

Về pháp lý sử dụng đất, Thanh tra TP.HCM cho biết, trong tờ trình trình UBND TP.HCM, Sở Xây dựng không thể hiện chính xác việc bảo đảm quyền sử dụng đất dự án theo quy định pháp luật. Sở Xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm với UBND TP.HCM trong công tác tham mưu thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở.

Về điều tiết nhà ở xã hội, có 17/26 dự án. Trong Tờ trình Sở Xây dựng chỉ ghi nhận chủ đầu tư thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật mà không xác định cụ thể chủ đầu tư phải thực hiện theo hình thức nào, thời gian thực hiện. Theo Thanh tra TP.HCM, việc này là thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, qua xác minh tại cơ quan thuế, Thanh tra TP.HCM phát hiện có 3 trường hợp báo cáo tài chính do nhà đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế. Qua đó, Thanh tra TP.HCM cho rằng có dấu hiệu cung cấp hồ sơ, tài liệu không chính xác cho cơ quan nhà nước nhằm chứng minh năng lực tài chính để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Đối với việc điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án, Sở Xây dựng có thiếu sót trong việc thẩm định về chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất phù hợp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khi đề xuất UBND TP.HCM ban hành quyết định chấp thuận đầu tư, dẫn đến chủ đầu tư xin điều chỉnh bổ sung.

Sở Xây dựng đã chưa thực hiện đúng quy định khi không tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm thực hiện, mà đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

Với các thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc về Tổ chuyên gia, cán bộ thụ lý, lãnh đạo phòng Phát triển Đô Thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, Phó Giám đốc Sở phụ trách. Giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có liên quan liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Chấm dứt tình trạng thực hiện nhiều thủ tục đầu tư cùng lúc

Trên cơ sở các thiếu sót của Sở Xây dựng do Thanh tra TP.HCM kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan; đồng thời chấm dứt tình trạng thực hiện nhiều thủ tục đầu tư cùng lúc không đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Tham mưu cho UBND TP.HCM ra soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị… Kiểm tra các dự án thương mại mà chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội.

Giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Cục trưởng Cục thuế TP chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các trường hợp sai phạm theo kết luận của Thanh tra TP.HCM và xử lý theo đúng quy định.

Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Lãnh đạo Sở Xây dựng, thành viên Tổ Chuyên gia có liên quan đến những vi phạm như đã nêu.

PHA LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›