THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2022 02:48

Thanh tra Chính phủ nêu ra một loạt sai phạm tại Đồng Nai

Thanh tra Chính phủ vừa bàn hành Thông báo kết luận thanh tra số 2286/TB-TTCP về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo kết luận bên cạnh công tác đạt được của năm qua, tỉnh Đồng Nai còn tồn đọng nhiều sai phạm, thiếu sót nổi bật như: Công tác quản lý sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hạn chế, thiếu sót với số tiền sai phạm được xác định là hơn 335 tỷ đồng. Số nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đến 31/12/2018 cần được đôn đốc thu nộp Ngân sách là hơn 153 tỷ đồng.

Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai và các đơn vị hành chính cấp huyện chậm được phê duyệt, tỉnh Đồng Nai chưa thành lập 3 khu công nghiệp theo quy hoạch đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. Một số dự án chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, không triển khai đầu tư, triển khai đầu tư không đúng tiến độ; một số dự án chưa được chủ đầu tư thực hiện ký quỹ theo quy định.

Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai và các đơn vị hành chính cấp huyện chậm được phê duyệt (ảnh: minh họa)

Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai và các đơn vị hành chính cấp huyện chậm được phê duyệt (ảnh: minh họa)

UBND tỉnh Đồng Nai giao đất với thời hạn sử dụng lâu dài tại một số dự án đầu tư không đúng quy định; quyết định điều chỉnh giảm diện tích đất đã giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư Dự án Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành không đúng quy định.

Tỉnh Đồng Nai giao đất công cộng có mục đích kinh doanh tại dự án Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ thị trấn Long Thành không đúng quy định. UBND tỉnh Đồng Nai và một số đơn vị liên quan áp dụng phương pháp xác định giá đất và phê duyệt đơn giá đất cụ thể đối với 7 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chưa đúng các quy định của pháp luật…

Tình trạng xây dựng không phép cũng là điểm nóng tại Đồng Nai

Tình trạng xây dựng không phép cũng là điểm nóng tại Đồng Nai

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng  về các hạn chế, thiếu sót được chỉ ra. Cùng với đó là trách nhiệm của các đơn vị như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế… Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai phải tiến hành khắc phục.

Tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương xác định tiền phải nộp đối với các dự án được gia hạn thời gian sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện việc ký quỹ đảm bảo đầu tư. Cùng với đó, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 153 tỷ đồng là khoản nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất tính đến 31/12/2018.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh