THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 05:33

Thanh tra công bố nhiều sai phạm tại CDC Đà Nẵng

(Dân sinh) - Kết luận của Thanh tra TP Đà Nẵng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, thiết bị y tế chống dịch Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng.

Nhiều vi phạm, thiếu sót 

Ngày 29/6, Thanh tra TP Đà Nẵng chính thức công bố kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch tại CDC Đà Nẵng. Qua thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện các vi phạm, tồn tại, thiếu sót.

Cụ thể, đơn vị này có thiếu sót trong việc không tham khảo giá trúng thầu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoặc Bộ Y tế khi xác định giá gói thầu đối với một số mặt hàng (bao giày, khẩu trang y tế).

Sở Y tế TP. Đà Nẵng có rà soát giá tại Cổng công khai kết quả trúng thầu của Bộ Y tế đối với các mặt hàng do Trung tâm đề xuất mua sắm, tuy nhiên tại các văn bản thẩm định của Sở Y tế không thể hiện việc giải trình, thuyết minh cụ thể về giá theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

Empty
Thanh tra TP Đà Nẵng chính thức công bố kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch tại CDC Đà Nẵng.

Thanh tra TP Đà Nẵng chính thức công bố kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch tại CDC Đà Nẵng.

Theo đó, vấn đề này là sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, việc nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định. 

Đồng thời, Thanh tra cũng xác định hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho một nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm điểm h, khoản 6, điều 89 Luật đấu thầu.

Cũng theo kết luận thanh tra, CDC Đà Nẵng không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong cùng một văn bản là không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho một nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ cũng vi phạm Luật Đấu thầu. CDC Đà Nẵng tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm Luật Đấu thầu. 

Theo giải trình của CDC Đà Nẵng, do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên đã mượn hàng trước để kịp thời sử dụng. Tuy nhiên không có hồ sơ, tài liệu chứng minh việc mượn, trả hàng.

Việc chênh lệch hàng hóa giữa phiếu nhập kho và hợp đồng cung cấp hàng hóa phản ánh việc nhập kho, theo dõi, quản lý hàng hóa tại CDC Đà Nẵng là không đầy đủ, thiếu chặt chẽ. Một số phiếu nhập kho có thời gian không phù hợp.

CDC Đà Nẵng phân bổ vật tư y tế với giá trị hơn 1,3 tỉ đồng từ tháng 10/2020 đến ngày 31/12/2020 để xét nghiệm Covid-19 có thu tiền đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế nhưng chưa hoàn trả số tiền này vào ngân sách.

Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai phạm tại CDC Đà Nẵng.

Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai phạm tại CDC Đà Nẵng.

Chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra

Cũng theo kết luận thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu và đã chuyển Cơ quan điều tra Công an TP điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. 

Từ đó, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện của ba nhà cung cấp báo giá đối với phương thức xác định giá gói thầu là giá hàng hóa cần mua của ít nhất ba đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau theo quy định tại Thông tư 58/2016 của Bộ Tài chính. Việc này để tránh trường hợp hợp thức hóa đối với hồ sơ xây dựng giá gói thầu.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Công an TP điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra TP Đà Nẵng chuyển sang.

Sở Y tế, CDC Đà Nẵng phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, hạn chế, thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra.

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh