Trong tháng 5/2022, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 618 trường hợp, phạt tiền 2.589.000.000 đồng, tạm giữ 09 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 64 trường hợp, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 10 phương tiện đối với các phương tiện vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 92 trường hợp phương tiện quá khổ, quả tải; phạt tiền 1.238.600.000 đồng, tạm giữ 05 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 40 trường hợp.

Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp phương tiện vi phạm kích thước thành thùng xe, phạt tiền 180.200.000 đồng, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 10 xe ô tô tải

Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp phương tiện vi phạm kích thước thành thùng xe, phạt tiền 180.200.000 đồng, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 10 xe ô tô tải

Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 399 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi “Rơi vãi, lôi kéo đất đá”, phạt tiền 1.202.000.000 đồng

Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 399 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi “Rơi vãi, lôi kéo đất đá”, phạt tiền 1.202.000.000 đồng

Để chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở chỉ đạo các Đội Thanh tra GTVT tập trung xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Q.D

02/06/2022