THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021 06:49

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Bến thuyền du lịch

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành thông báo về việc kết luận thanh tra toàn diện dự án Bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina (Công ty Marina) tại Khu Công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu.

Theo kết luận Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua thanh tra, phát hiện Công ty Marina có những thiếu sót, sai phạm. Cụ thể, dự án với mục tiêu là “sản xuất ca nô, tàu thuyền bằng công nghệ mới và thân thiện với môi trường” tại khu nhà xưởng thuê của Công ty CP Cảng Đông Xuyên chưa cập nhật trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đã được cấp.

Công ty Marina đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước (thực tế sử dụng 29.784,70m²) và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất (thực tế sử dụng 1.745,50m2) đã san lấp mặt nước, khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa để thực hiện mục tiêu “xây dựng bến thuyền du lịch và các công trình phụ trợ khác”. Phần diện tích đất và đất mặt nước này chưa thể hiện trong nội dung GCNĐKĐT đã được cấp.

Tại vị trí diện tích 7.093,78m2 đất được Ban Quản lý các Khu công nghiệp (viết tắt là Ban QLKCN) cấp GCNĐT/GCNĐKĐT, Công ty Marina không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền như đã được Ban QLKCN thỏa thuận địa điểm và cấp GCNĐT/GCNĐKĐT.

Xây dựng công trình không đúng giấy phép được cấp, không giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành...

Xây dựng công trình không đúng giấy phép được cấp, không giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành...

Công ty Marina sử dụng diện tích đất 7.093,78m2 và diện tích đất, đất mặt nước nêu trên (gồm 29.784,70m² đất mặt nước và 1.745,50m2 đất san lấpmặt nước) để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ca nô, tàu thuyền đã qua sử dụng; hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện ca nô, tàu thuyền các loại. Ngoài ra, Công ty Marina còn sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ, du lịch; làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan; vận chuyển hành khách đường thủy chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận bổ sung mục tiêu dự án vào nội dung GCNĐKĐT, không phù hợp tính chất KCN Đông Xuyên, là KCN tập trung dành để xây dựng các xí nghiệp thuộc ngành công nghiệp dịch vụ dầu khí, sửa chữa đóng mới tàu thuyền và các ngành công nghiệp sạch tổng hợp như: Chế tạo cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy, chế tạo linh kiện điện tử cao cấp, may mặc xuất khẩu cùng với một số ngành gia công chế biến phục vụ cho xuất khẩu.

Về lĩnh vực đầu tư: Không tuân thủ nội dung GCNĐT/GCNĐKĐT đã được cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các luật có liên quan; chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật về đầu tư.

Sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Về lĩnh vực doanh nghiệp: Chưa hoàn thành thời gian góp vốn do tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung 3GCNĐKDN; lập sổ đăng ký cổ đông không đúng quy định; không tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn pháp luật quy định.

Về lĩnh vực đất đai: Sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Chưa thực hiện đăng ký lại thủ tục về môi trường cho dự án đầu tư kịp thời và đúng theo quy định pháp luật về môi trường.

Về lĩnh vực xây dựng: Xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp (đối với phần xây dựng trên diện tích 7.093,78m2 đất thựchiện dự án); xây dựng và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (đối với phần xây dựng trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước).

Về lĩnh vực du lịch và vận tải khách bằng đường thủy nội địa: Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; kinh doanh vận tải khách du lịch đường thủy nội địa chưa đáp ứng điều kiện như: Sử dụng phương tiện vận tải khách du lịch chưa được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, chưa được cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch. Hoạt động bến thủy nội địa tại Dự án Bến thuyền du lịch chưa đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa chính thức.

 Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo: Công ty CP Vũng Tàu Marina chấp hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo kết luận thanh tra và quyết định xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo: Công ty CP Vũng Tàu Marina chấp hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo kết luận thanh tra và quyết định xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Về nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước: Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất và đất mặt nước vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; hạch toán các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ khi tính thuế và giá trị tài sản cố định không đúng quy định pháp luật.

Căn cứ quy định pháp luật liên quan xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, cấp thẩm quyền cần tiến hành xử lý các vi phạm tại Dự án Bến thuyền du lịch đối với Chủ đầu tư (Công ty Marina); yêu cầu Công ty chấp hành và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo các kết luận thanh tra và quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với những thiếu sót, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện đúng nội dung GCNĐKĐT nhưng tiếp tục vi phạm thì cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty Marina không có khả năng khắc phục theo quyết định ngừng hoạt động thì Ban QLKCN chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty Marina không có khả năng khắc phục theo quyết định ngừng hoạt động thì Ban QLKCN chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo: Công ty CP Vũng Tàu Marina chấp hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo kết luận thanh tra và quyết định xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Đối với dự án Bến thuyền du lịch, Chủ tịch tỉnh giao Sở KHĐT tiến hành xử lý vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện đúng nội dung GCNĐKĐT đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp đã bị xử phạt nhưng chủ đầu tư tiếp tục vi phạm thì Ban QLKCN ra quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư. Trường hợp Công ty Marina không có khả năng khắc phục theo quyết định ngừng hoạt động thì Ban QLKCN chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh