THỨ BA, NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2022 12:34

Thanh tra vào cuộc việc chiếm dụng tiền chống dịch COVID – 19 tại thị xã Ninh Hòa

Ngày 17/7, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Hồng Hải xác nhận, đã chỉ đạo Thanh tra thị xã Ninh Hoà vào cuộc kiểm tra, xác minh liên quan đến sự việc trưởng ban bảo vệ dân phố phường có dấu hiệu chiếm dụng 372 triệu đồng tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Một trưởng ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà đã chiếm dụng 372 triệu đồng tiền chi chế độ cho người tham gia phòng chống dịch COVID - 19. “Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hoà đã giao cơ quan thanh tra vào cuộc thanh tra lại toàn bộ việc chi trả tiền chế độ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi có kết luận, thị xã sẽ xử lý theo thẩm quyền”, bà Hải nói

Trước đó, UBND phường Ninh Hiệp phát hiện ông Đặng Xuân Thịnh - Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp có dấu hiệu tham nhũng. Ông Đặng Xuân Thịnh có hành vi chiếm dụng số tiền 372 triệu đồng tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Đến nay ông Đặng Xuân Thịnh đã khắc phục nộp lại số tiền 310 triệu đồng cho UBND phường Ninh Hiệp, còn lại là 62 triệu đồng vẫn chưa được khắc phục.

Ngày 25/4, UBND phường Ninh Hiệp đã có báo cáo cho UBND thị xã Ninh Hòa để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý. Ông Hồ Duy Tuyên - Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp, cho biết: Số tiền ông Đặng Xuân Thịnh chiếm dụng là tiền chế độ chi ngày chống dịch COVID - 19 tại điểm từ ngày 4/7/2021 - 7/9/2021.

LN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh