THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 08:20

Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

(Dân sinh) - Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thay bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Theo Quyết định số 773/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (thay bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH).

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm còn có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, Ủy ban chỉ đạo các bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ông Nguyễn Văn Hồi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ngày 29/3/2021.

Trước đó, ông Hồi giữ chức Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH).

Thanh Nhung

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh