Tổng thống Sauli Niinisto: Sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam lĩnh vực an sinh xã hội, và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác

(Dân sinh) - Chia sẻ kinh nghiệm của Phần Lan trong phát triển bền vững trong đó yếu tố con người là quan trọng nhất, Tổng thống Sauli Niinisto cho biết, hệ thống an sinh xã hội của Phần Lan đạt kết quả như ngày nay do người dân Phần Lan đã không ngừng cố gắng. Tổng thống Phần Lan khẳng, định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này cũng như thúc đẩy các lĩnh vực hai bên đã và đang hợp tác rất hiệu quả như môi trường, phát triển bền vững các vấn đề toàn cầu.

11/09/2021 06:56

Tổng thống Sauli Niinisto: Sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam lĩnh vực an sinh xã hội, và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác