Kinh ngạc xem hội anh em vào rừng già săn cá lăng nặng hơn 15 kg!!!

Sau khi kỳ công đặt lưỡi câu để bẫy khắp các khúc sông, hội anh em của Sang vlog ngủ lại qua đêm trong rừng già. Chuyến đi săn mang đến cho họ thành quả là một con cá lăng "siêu to khổng lồ" nặng hơn 15 kg.

22/09/2020 21:31

Kinh ngạc xem hội anh em vào rừng già săn cá lăng nặng hơn 15 kg!!!