Báo giấy - lí do để tồn tại

Năm 2015 và 2016 một loạt tờ báo giấy vang bóng một thời như The New York Times của Mỹ, The Independent - một trong những tờ báo uy tín nhất ở Anh, bị đóng cửa. Nhưng không phải chờ đến khi đó người ta mới nói đến sự cáo chung của báo giấy trước cơn lốc báo mạng, mà điều này đã được dự đoán từ cách nay hơn 10 năm.

21/06/2017 09:57

Báo giấy - lí do để tồn tại