THỨ HAI, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2023 12:02

Thêm 6 địa điểm thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge

Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam với Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.
Việt Nam có thêm 6 địa điểm được tổ chức thi cấp chứng chỉ Cambridge

Việt Nam có thêm 6 địa điểm được tổ chức thi cấp chứng chỉ Cambridge

Theo quyết định, các bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam; những cam kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Đối tượng dự thi là người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge. Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của Cambridge và pháp luật của Việt Nam. 

Có 6 địa điểm tổ chức thi gồm: 2 địa điểm ở Hà Nội, 1 địa điểm ở Bắc Ninh, 2 địa điểm ở Hải Phòng và 1 địa điểm ở Quảng Ninh.

Thí sinh làm bài thi trên giấy. Các chứng chỉ được cấp gồm: Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET) và B2 First Certificate in English (FCE). Lệ phí thi và các loại phí khác (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về giá của Nhà nước Việt Nam. 

Quyết định trên có hiệu lực 5 năm  kể từ ngày ký. Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kế hoạch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ nơi tổ chức thi trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; báo cáo Bộ GD&ĐT khi có sự thay đổi các nội dung quy định; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GD&ĐT và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ nơi có địa điểm tổ chức thi. 

"Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) chịu trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge và hồ sơ liên kết của các bên" – quyết định nêu rõ.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh