THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 03:24

Thêm trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM tự chủ, học phí giao động từ 16 đến 24 triệu đồng/ năm học

Ngày 24/10, Trường Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ( ĐH KHXH&NV), Đại học Quốc gia TP.HCM công bố thông tin về đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ đại học. Như vậy, sau 4 trường thành viên đã được hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM phê duyệt đề án tự chủ đại học vào năm học 2022-2023, Trường ĐH KHXH&NV là đơn vị thứ 5 được phép hoạt động theo cơ chế này.

Theo đó, trường chuyển qua loại hình tự chủ áp dụng với đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên (nhà nước tiếp tục đầu tư kinh phí không thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển).

Với quá trình tự chủ đại học, Trường ĐH KHXH&NV sẽ có thêm nguồn lực đầu tư cho đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất.

Trên cơ sở Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018, Trường ĐH KHXH&NV thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ đại học theo 3 nội dung chính: Thứ nhất tự chủ về bộ máy và nhân sự, thứ hai tự chủ về cơ sở vật chất và tài chính, thứ ba tự chủ về mức học phí.

Về bộ máy và nhân sự: thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi các chức danh quản lý do Trường quản lý; quyết định các chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng đối với viên chức và người lao động; quyết định về chính sách thu nhập của người lao động; tuyển dụng, ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong và ngoài nước; bổ nhiệm, sử dụng người lao động quá độ tuổi lao động (theo quy định Nhà nước) để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý theo nhu cầu của Nhà trường.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông tin về việc Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM thông qua đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông tin về việc Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM thông qua đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ

Về cơ sở vật chất và tài chính, Nhà trường có quyền quyết định sử dụng kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; lập kế hoạch đầu tư, vay vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng hoặc huy động các nguồn tài chính khác để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, Trường cũng được quyền khai thác các cơ sở vật chất đã đầu tư để liên kết đào tạo, làm các dịch vụ khoa học, liên doanh, liên kết trong các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trường và xây dựng mức học phí theo nguyên tắc tính đúng chi phí đào tạo.

Ngoài những tự chủ về bộ máy và nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính, Trường thực hiện quyền tự chủ về quy định mức học phí đối với các ngành học. Theo đó, từ khóa tuyển sinh năm 2022, mức học phí chung của các nhóm ngành đào tạo hệ chính quy dao động từ 16 triệu đồng đến 24 triệu đồng cho mỗi năm học. Các quy định về chênh lệch mức học phí đối với các hệ đào tạo so với hệ chính quy tập trung cũng được quy định rõ: hệ văn bằng 2 chính quy, văn bằng 1 vừa làm vừa học...không vượt quá 1,5 lần, bậc thạc sĩ không vượt quá 1,5 lần, tiến sĩ không vượt quá 2,5 lần và hệ chất lượng cao là 3 lần so với mức trần chương trình đào tạo hệ chuẩn đại học (dự kiến là 60 triệu đồng/sinh viên/năm học). Như vậy, người học thuộc khóa tuyển sinh năm 2021 trở về trước sẽ không áp dụng mức học phí này.

 ThS. Trần Nam - Trưởng phòng TT&QHDN - cho biết: "Nhà trường sẽ thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo khả năng tiếp cận cơ hội giáo dục cho các cá nhân mong muốn theo học tại Trường. Nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên sẽ được thực hiện từ năm học 2022-2023 để giúp sinh viên khó khăn có thể an tâm theo học. Nhà trường sẽ thành lập một trung tâm có chức năng chuyên biệt về hỗ trợ người học để người học được quan tâm, hỗ trợ tốt nhất". 

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh