Thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

17:24 - 08/12/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2349 thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Ban Quản lý).

 

Theo đó, Ban Quản lý là cơ quan thuộc UBND  TP. Hồ Chí Minh, có chức năng giúp UBND  Thành phố tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; có trụ sở làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. 

UBND TP.  Hồ Chí Minh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý.

 

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm kiểm tra ATVSTP

 

 Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Ban Quản lý có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập. Biên chế công chức của Ban Quản lý được tính trong tổng số biên chế công chức của UBND  TP. Hồ Chí Minh. 

Thời gian thực hiện thí điểm 3 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

DUY ANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›