THỨ BA, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2023 03:11

Thời gian nào không được tính phụ cấp công vụ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 34/2012/NĐ-CP, thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ cụ thể như sau.
infographic 8 (3)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh