THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 06:01

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau.
infographic 6 (2)
Empty

Theo Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Hệ số lương = Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Mức lương cơ sở từ 1/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023)

Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì được tính 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

Từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh