Thời sự

Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động đến nay tăng lên khoảng 56 triệu người

(Dân sinh) - Theo Thứ Trưởng Lê Văn Thanh, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, đã đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động tiếp tục tăng từ 54 triệu người năm 2015 lên khoảng 56 triệu người năm 2020. Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện đáng kể và phù hợp với nhu cầu thị trường.

28/09/2020 20:30

Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động đến nay tăng lên khoảng 56 triệu người