THỨ TƯ, NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2022 10:13

Bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần Đoàn kết – Kỷ cương – Hợp tác – Phát triển, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành phiên bế mạc ngày...
3 giờ trước
Bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh