Thời sự

Tổng cục Quản lý thị trường vào cuộc vụ sản phẩm Kovir của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương

(Dân sinh) - Theo Tổng cục Quản lý thị trường, một số thực phẩm như Xuyên Tâm Liên CV19 với logo Toàn Lộc (vỏ hộp màu đỏ) và Xuyên Tâm Liên CV19 với logo Nhất Lộc (vỏ hộp màu xanh), Kovir của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương... đều chưa đăng ký bản công bố tại cơ quan có thẩm quyền hoặc ghi thông tin không chính xác, tăng giá bán đột biến so với giá bán thông thường niêm yết.

28/07/2021 06:48

Tổng cục Quản lý thị trường vào cuộc vụ sản phẩm Kovir của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương