THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 08:43

Thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2021

Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS), theo kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, kỳ thi tiếng Hàn năm 2021 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp sẽ được tổ chức như sau:
Thí sinh tham gia kỳ thi tiếng Hàn tổ chức tại Việt Nam

Thí sinh tham gia kỳ thi tiếng Hàn tổ chức tại Việt Nam

1. Tiếp nhận kiểm tra tiếng Hàn:

- Đợt 1: Từ ngày 08/11 đến 15/11/2021, tổ chức tiếp nhận đối với người lao động đang cư trú tại các địa phương đảm bảo điều kiện tổ chức tiếp nhận đăng ký (không thuộc khu vực, dịa phương đang áp dụng cách ly y tế vùng)

- Đợt 2: Trong thời gian từ ngày 16/11 đến ngày 31/12/2021. Các địa phương xây dựng phương án tiếp nhận trong vòng 08 ngày cho người lao động chưa đăng ký dự thi trong Đợt 1 và thông báo với Trung tâm Lao động ngoài nước về thời gian và địa điểm tiếp nhận cụ thể.

Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, mức độ dịch tại địa phương được quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 để xây dựng phương án tiếp nhận đăng ký dự thi vào Đợt 1 và Đợt 2. Phạm vi địa phương tiếp nhận đăng ký từ quy mô cấp xã hoặc phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảo bảo hiệu quả, linh hoạt trong công tác tổ chức tiếp nhận đăng ký.

2. Kế hoạch thi tiếng Hàn được chia làm 02 Đợt, gồm:

Đợt thi Ngành Thời gian
Đợt 1 Sản xuất chế tạo 21/12-31/12/2021
Đợt 2 Sản xuất chế tạo 08/02-21/02/2022
  Ngư nghiệp 22/02-03/03/2022

3. Nội dung thi: 

- Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK)

- Vòng 2: Kiểm tra tay nghề

Lao động Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

Lao động Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

4. Phương thức thi và cấu trúc bài thi tiếng Hàn

a. Phương thức thi: thi trắc nghiệm trên máy tính

b. Cấu trúc bài thi: Đọc hiểu và nghe hiểu, mỗi nội dung có 25 câu hỏi, thời gian làm bài là 50 phút

c. Nội dung thi

- (1) Câu hỏi thi theo hình thức trắc nghiệm, (2) Phần thi đọc và thi nghe được tiến hành liên tục không có nghỉ giải lao.

5. Dự kiến số lượng người đạt yêu cầu:

 Số lượng người đạt yêu cầu thi tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ, lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống đến khi đạt đủ chi tiêu số lượng trong số những người đạt từ 100 điểm trở lên đối với ngành sản xuất chế tạo và 60 điểm trở lên đối với ngành ngư nghiệp. Người lao động thi đỗ tiếng Hàn bắt buộc phải tham gia kiểm tra tay nghề. Kế hoạch chi tiết và nội dung kiểm tra tay nghề sẽ được thông báo sau căn cứ vào tình hình thực tế.

6. Thông tin chi tiết về kỳ thi được đăng tải tại website của Trung tâm Lao động ngoài nước, HRD Korea: www.colab.gov.vn ;  www.eps.go.kr; http://epstopik.hrdkorea.or.kr

Cơ quan tổ chức: Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

Đơn vị thực hiện: Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea)

Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Lao động ngoài nước                                        

.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh