THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 10:31

Thông báo quá hạn về việc tìm kiếm việc làm theo quy định có bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Em đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, hằng tháng em phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 3 ngày làm việc theo quy định. Xin hỏi nếu em thông báo quá hạn 1 ngày thì có sao không ạ?

Bạn Trần Thị Thanh (Quảng Ninh): Em đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, hằng tháng em phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc theo quy định. Xin hỏi nếu em thông báo quá hạn 01 ngày thì có sao không ạ?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

- Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

- Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên thì thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, bà Trần Thị Thanh nếu không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định nêu trên thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, bà không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp theo các quy định nêu trên.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh