THỨ SÁU, NGÀY 19 THÁNG 08 NĂM 2022 11:38

Thông báo tạm dừng giao dịch trực tiếp trong giải quyết chế độ BHTN tại Trung tâm DVVL Hải Dương

Để chủ động ngãn chặn, ứng phó kịp thời với tình trạng lây nhiễm trong cộng đổng và đối mặt với nguy cơ lớn lây lan dich bệnh ra diện rộng…Trung tâm DVVL Hải Dương vừa có thông báo số 522/TB-TTDVVL ký ngày 31/3/2020 về việc thông báo tạm dừng giao dịch trực tiếp trong giải quyết chế độ BHTN tại Trung tâm DVVL Hải Dương
Thông báo tạm dừng giao dịch trực tiếp trong giải quyết chế độ BHTN  tại Trung tâm DVVL Hải Dương - Ảnh 1.

Trung tâm DVVL Hải Dương tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, trả quyết định, thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng qua đường bưu chính công ích từ ngày 1/4/2020 đến ngày 15/4/2020 (Ảnh minh họa)

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dich Covid-19; Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về một số bỉện pháp cấp bách trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hái Dương: Cõng vãn số 655/LĐTB&XH-VLATLĐ ngày 31/3/2020 cùa Sở LĐ-TB&XH tỉnh về việc thực hiện nhỉệm vụ tư vấn. gíới thiệu việc làm; giài quyểt chế độ BHTN trong gỉai đoạn cấp bách phòng, chống dịch COVID-l9.

Để chủ động ngãn chặn, ứng phó kịp thời với tình trạng lây nhiễm trong cộng đổng và đối mặt với nguy cơ lớn lây lan dich bệnh ra diện rộng, bảo vệ tốt cho sức khỏe, sự an toàn của cán bộ, nhân viên và cộng đồng xã hội. Trung tâm Dịch vụ víệc làm Hải Dương tạm dửng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN; trả quyểt định; Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng; Tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người lao động kể từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 như sau:

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Người lao động nộp hồ sơ hưởng TCNT theo hình thức gửi thư đảm bảo qua dịch vụ bưu chính công ích (ngày tiếp nhận hồ sơ theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện)

- Đơn đề nghị hưởng TCNT (mẫu số 03 của Thông tư số 28/205/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐ-TB&XH), Trung tâm đăng tại tren trang website://vlhaiduong.vieclamvietnam.gov.vn; daotaolaxehd.com.vn.

- Sổ Bảo hiểm xã hội (bản gốc và bản sao không chứng thực)

- Quyết định chấm dứt HĐLĐ/HĐLV (bản chính và bản sao không chứng thực)

- Chứng minh thư/thẻ căn cước (bản sao không chứng thực)

2. Trả quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: Sau khi có quyết định, Trung tâm liên lạc điện thoại với lao động:

- Nếu lao động không nhận Quyết định thì coi như lao động không có nhu cầu hưởng TCTN. Trung tâm dự thảo hủy quyết định theo quy định;

- Nếu lao động nhận quyết định, Trung tâm trả quyết định hưởng TCTN cho người lao động bằng thư đảm bảo qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Thông báo tìm kiếm việc làm

- Người lao động thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo hình thức gửi thư đảm bảo qua dịch vụ bưu chính công ích (ngày thông báo việc làm tính theo ngày gửi ghi trên bưu điện); Người lao động đăng tải trên trang website: http://vlhaiduong.vieclamvietnam.gov.vn; daotaolaixehd.com.vn

4. Để biết thông tin chi tiết, đề nghị người lao động liên hệ các số điện thoại sau:

- Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: SĐT 0914.922.858

+ ông Đỗ Thanh Xuân: SĐT 0982.852.999

- Cán bộ phụ trách kết quả:

+ Bà Trần Thị Tường Linh: SĐT 0934.509.505

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình: SĐT 0983.090.297

- Cán bộ phụ trách tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm:

+ Bà Trịnh Thị Thắm: SĐT 0987.653.381

+ Bà Lê Thị Ngọc Lệ: SĐT 0984.587.677

Người lao động gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp-Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương. 

Đường An Định, Phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Số điện thoại: 02203.848.162.

Lưu ý: Theo quy định người lao động nộp hồ sơ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ/HĐLV. Vì vậy, người lao động nên lựa chọn thời điểm thích hợp để nộp hờ sơ, đặc biệt trong thời gian cao điểm của dịch Covid-19.

Q.D

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh