Thông báo tìm kiếm việc làm có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

11:36 - 13/11/2019
Thông báo tìm kiếm việc làm có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

Thông báo tìm kiếm việc làm có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

(Dân sinh) - Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng, sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ nhất, tôi đi tỉnh khác tìm việc làm không về kịp để đến TTDVVL thông báo tìm kiếm việc làm cho tháng thứ hai nên anh bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tháng thứ ba tôi đã đến thông báo tìm kiếm việc làm nên vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy tôi muốn hỏi khi tôi đến thông báo tìm kiếm việc làm rồi thì tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 của tôi có được nhận tiền hưởng không? Tôi muốn nhờ TTDVVL tư vấn, giới thiệu việc làm có mất chi phí không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định thì thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm.

Như vậy anh sẽ không được nhận tiền hưởng TCTN của tháng hưởng thứ 2 và nếu có nhu cầu tìm việc làm thì anh sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›