THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 11:35

Thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất sử dụng chung 3 ứng dụng.

Application PC-COVID do Ban Chi giám đốc quốc gia chỉ đạo xây dựng, là ứng dụng máy chủ, COVID-19 dịch vụ.

PC-COVID ứng dụng.  Ảnh chụp màn hình: Pccovid.gov.vnỨng dụng VN-eID do Bộ Công an quản lý, là ứng dụng của người phục vụ định danh người dân, người xác thực, là ứng dụng tồn tại lâu dài cho người phục vụ xã hội.

PC-COVID ứng dụng. Ảnh chụp màn hình: Pccovid.gov.vnỨng dụng VN-eID do Bộ Công an quản lý, là ứng dụng của người phục vụ định danh người dân, người xác thực, là ứng dụng tồn tại lâu dài cho người phục vụ xã hội.

Application VN-eID.  Màn hình chụp ảnh: Vneid.com

Application VN-eID. Màn hình chụp ảnh: Vneid.com

Ứng dụng VN-eID do Bộ Công an quản lý, là ứng dụng phục vụ người định danh, người xác thực, là ứng dụng tồn tại lâu dài cho xã hội phục vụ.

Ứng dụng sức khỏe Y tế điện tử.  Ảnh chụp màn hình: Tiemchungcovid19.gov.vn

Ứng dụng sức khỏe Y tế điện tử. Ảnh chụp màn hình: Tiemchungcovid19.gov.vn

Ứng dụng Sức khỏe, trong đó có dữ liệu về chủng loại, do Bộ Y tế quản lý, là ứng dụng quản lý sức mạnh thông tin của cá nhân, là ứng dụng tồn tại lâu dài cho xã hội phục vụ.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống cũng yêu cầu hệ thống sử dụng mã QRCode, cụ thể, người dân sẽ sử dụng mã QRCode trên căn cước công ty, khi sử dụng trên di động ứng dụng, thì cách thức hệ thống nhất sẽ được hiển thị mã QRCode theo quyết định số 1405 / QĐ-BTTTT ngày 11/9/2021.

Đồng thời đề nghị các địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng, chống khác dịch, hệ thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống COVID-19 để tránh gây rắc rối cho người dân.

Một số phòng hợp tác địa phương, chống dịch vào ứng dụng đô thị thông minh đã có từ trước, yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để liên kết dữ liệu trên toàn quốc.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh