THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2023 10:55

Thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

(Dân sinh) - Ngày 25/5, theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến việc không triển khai xây dựng công trình của dự án, chưa đưa đất vào sử dụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã ký quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi diện tích 12.958,0 m2 đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của Công ty cổ phần Đầu tư Xây đựng và Vật liệu Đồng Nai thực hiện dự án Nhà máy gạch Tân An.

Cụ thể, vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 760/2014, tỷ lệ 1/500 và tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 785/2014, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện, ký xác lập ngày 28 tháng 8 năm 2014

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, lý do thu hồi đất là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, nhưng sau thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai xây dựng công trình của dự án, chưa đưa đất vào sử dụng là vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Về trách nhiệm thực hiện, UBND tỉnh Đồng Nai giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An có trách nhiệm giao quyết định thu hồi này cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; trường hợp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân An, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Tân An.

UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi diện tích 12.958,0 m2 đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của Công ty cổ phần Đầu tư Xây đựng và Vật liệu Đồng Nai thực hiện dự án Nhà máy gạch Tân An.

UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi diện tích 12.958,0 m2 đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của Công ty cổ phần Đầu tư Xây đựng và Vật liệu Đồng Nai thực hiện dự án Nhà máy gạch Tân An.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có trách nhiệm công bố quyết định thu hồi đất đến Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết chấp hành. Đồng thời Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; cắm mốc ranh giới khu đất để quản lý.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai khẩn trương di dời tài sản, thiết bị... trên đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu quản lý và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đông Nai để thực hiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 Thời hạn thực hiện hoàn thành việc di dời tài sản, thiết bị, bàn giao đất và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 60 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm đôn đốc việc di dời tài sản, thiết bị trên đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để bàn giao đất theo quy định; trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng vả Vật liệu Đồng Nai không chấp hành việc di dời, giao ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu tổ chức thực hiện việc cưỡng chế di dời theo quy định.

PHÚC MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh