THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 07:43

Thu hồi giấy phép 3 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bộ LĐ-TB&XH vừa thông báo về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với 3 Công ty hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Theo đó, ngày 15/3/2017 Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty cổ phần Phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam (PETROMANNING JSC) theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Công ty này không làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 1/8/2016) đúng thời hạn theo quy định.

 

Ảnh minh họa

 

Cùng  ngày 15/3/2017, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 401/QĐ-LĐTBXH đối với Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô (DONGDO MARINE) theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 15 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do công ty này không đáp ứng quy định về vốn pháp định (Không đủ 5 tỷ vốn) theo quy định.

Trước đó, ngày 3/3/2017, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 15 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do công ty này không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

Sau khi bị thu hồi Giấy phép, theo quy định tại Điều 24 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điểm b, Khoản 7, Mục I, Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH, 3 Công ty nêu trên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. Đồng thời các Công ty này phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lượng người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài  và phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực. 

VŨ MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh