THỨ BA, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2022 05:43

Thu hồi trà túi lọc Sâm Ngọc Linh do không đảm bảo an toàn thực phẩm

(Dân sinh) - Sản phẩm Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh của Công ty CP thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam bị thu hồi do không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Quyết định số 542/QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh của Công ty CP thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam do không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Quyết định thu hồi sản phẩm trà túi lọc Sâm Ngọc Linh.

Quyết định thu hồi sản phẩm trà túi lọc Sâm Ngọc Linh.

Cụ thể, căn cứ Biên bản kiểm tra số 10/BB-ĐTT 417 ngày 6/10/2022 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 417/QĐ-ATTP tại Công ty CP thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, địa chỉ tại 222 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Biên bản lấy mẫu số 01/BB-061022 ngày 06/10/2022; Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 806 ngày 24/10/2022 của Viện Pasteur Nha Trang (mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh, Lô SX: 010822; NSX: 030822; HSD: 24 tháng kể từ ngày sản xuất) không đạt chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí.

Theo đó, Cục an toàn thực phẩm đã ra Quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh đối với Công ty CP thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam là tổ chức đăng ký bản công bố sản phẩm.

Thời hạn thực hiện thu hồi sản phẩm từ ngày 1/11 đến ngày 7/11/2022.

Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh được sản xuất tại cơ sở sản xuất, dịch vụ giải khát - Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh được sản xuất tại cơ sở sản xuất, dịch vụ giải khát - Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

Quyết định của Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh: Công ty CP thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm nêu tại Điều 1 dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi, Công ty CP thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam có trách nhiệm báo cáo với cơ quan ra quyết định thu hồi (Cục An toàn thực phẩm) và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam) về kết quả thu hồi.

Được biết, Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh được sản xuất tại cơ sở sản xuất, dịch vụ giải khát - Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, địa chỉ cụm CN - TTCN Trường Xuân, phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Cảnh báo người tiêu dùng không mua sản phẩm Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh

Ngày 17/11, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM thông thông báo đã nhận được quyết định của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên. Trường hợp phát hiện sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho Cục An toàn thực phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật.

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh