THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 12:40

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm việc với Quảng Trị về công tác trẻ em và bình đẳng giới

Ngày 17/12, Đoàn công tác liên ngành của Bộ LĐ-TB&XH gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Đoàn công tác liên ngành của Bộ LĐ-TB&XH làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác trẻ em và bình đẳng giới

Đoàn công tác liên ngành của Bộ LĐ-TB&XH làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác trẻ em và bình đẳng giới

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Bùi Văn Thảng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết, Quảng Trị có hơn 183.000 trẻ em dưới 16 tuổi với trên 20.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, các đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng cùng với sự chăm lo cho trẻ em trong mỗi gia đình. Việc tập trung đầu tư, hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số luôn là ưu tiên hàng đầu của chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Quảng Trị.

Trong năm 2021, Quảng Trị đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Tháng hành động Vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Tết Trung thu và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thiết thực đem lại hiệu quả cao. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong tình hình Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè được triển khai kịp thời có hiệu quả. Tiêm chủng cho người từ 12 đến 17 tuổi được diễn ra theo lộ trình từ quý IV năm 2021 đến hết quý I năm 2022. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với trẻ em trong trường học đã được chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Công tác truyền thông phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng thực hiện các biện pháp phù hợp. Bộ máy làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở.

Một số kết quả nổi bật năm 2021 như: toàn tỉnh Quảng Trị có trên 98% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được chăm sóc, bảo vệ; 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được đào tạo kỹ năng cơ bản; 67% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp trẻ em,…

Công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trên địa bàn Quảng Trị quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả quan trọng. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đã được các cơ quan, ban, ngành có sự quan tâm, tạo điều kiện nên tỷ lệ tham gia của cán bộ nữ trong các khoá  bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, cao học đều đạt kế hoạch đề ra. Quảng Trị tiếp tục lồng ghép một số chỉ tiêu về giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ được đưa vào nội dung kiểm điểm đánh giá công tác chỉ đạo hàng năm của UBND tỉnh. Địa phương cũng đẩy mạnh tập huấn cho cơ sở về nghiệp vụ, xây dựng mô hình, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới từ cấp cơ sở đến huyện và tỉnh; tiếp tục tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cùng đại diện các Sở, ban ngành, địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị cũng đã trao đổi ý kiến, làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong việc kịp thời xây dựng, ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực về lĩnh vực trẻ em, bình đẳng giới. Quảng Trị đã ưu tiên nguồn lực nhiều hơn cho các hoạt động qua đó có nhiều chỉ tiêu nổi trội, thậm chí cao hơn chỉ tiêu quốc gia.

Đoàn công tác mong Quảng Trị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở trẻ em; vấn nạn trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, tích cực lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu về trẻ em; nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Quan tâm hơn nữa tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý,..

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhận định: Dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ nhưng Quảng Trị đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị đã kịp thời tham mưu, cụ thể hoá các nội dung trong Luật Trẻ em và Luật Bình đẳng giới. Các cấp, các ngành đã quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, thực hiện toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về những nội dung nêu trên; đồng thời triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tổ chức đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hoá hình thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của xã hội về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiến tới xoá bỏ định kiến giới, rút ngắn khoảng cách giới trong mọi lĩnh vực của xã hội. Tăng cường phối hợp liên ngành, ngoài các cơ quan Nhà nước thì vai trò của các tổ chức, đoàn thể, gia đình cần phải được đề cao. Quan tâm nâng cao tỉ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý. Hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cần tiến hành thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. 

Quảng Trị cũng cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các hoạt động tập huấn. Các nội dung về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cần được lồng ghép trong xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến đối tượng trẻ em, phụ nữ.

Đoàn công tác trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Hải Lăng và Hướng Hoá, Quảng Trị

Đoàn công tác trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Hải Lăng và Hướng Hoá, Quảng Trị

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH đã trao tặng 60 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hải Lăng và Hướng Hóa (Quảng Trị).

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021).

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh