THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 11:16

Thủ tục và hồ sơ hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Tôi được biết Chính phủ có gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho những đối tượng người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Xin hỏi tôi phải thực hiện các thủ tục gì, nộp hồ sơ ở đâu để được hỗ trợ từ chính sách này?
 

Ông Bùi Duy Khánh (Quảng Nam): Tôi làm việc tại một doanh nghiệp ở Bình Dương, có tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thời gian vừa qua doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cho tôi nghỉ việc từ tháng 7/2021. Tôi được biết Chính phủ có gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho những đối tượng người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Xin hỏi tôi phải thực hiện các thủ tục gì, nộp hồ sơ ở đâu để được hỗ trợ từ chính sách này?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì trình tự, thủ tục, hình thức nộp đề nghị hỗ trợ đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thực hiện như sau:

- Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04 bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

- Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh