Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

14:36 - 28/08/2018

Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó chủ tịch Ủy ban. Ủy viên thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban là Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

Các ủy viên gồm các Bộ trưởng: Công an, TT&TT, Tài chính, KH-ĐT, GD-ĐT, KH-CN, TN&MT; các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TT&TT; Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần FPT.

Ủy ban có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ủy ban giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; giúp Chính phủ, Thủ tướng điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Đồng thời, cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng...

Thành lập tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban đặt tại VPCP do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổng thư ký Ủy ban làm Tổ trưởng; tổ phó là Bộ trưởng TT&TT và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP.

VPCP làm nhiệm vụ thường trực của tổ công tác. Các thành viên của Ủy ban và tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8.

Căn cứ quyết định này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử của bộ, ngành, địa phương trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm trưởng ban.

(VGP )

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›