THỨ NĂM, NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2022 02:00

Thừa Thiên Huế cần hơn 5.913 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Chương trình phát triển nhà ở Thừa Thiên Huế đến năm 2030 nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư. Chương trình cùng sẽ tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26,5 m2 sàn/người; trong đó khu vực đô thị đạt 29,0 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 24,0 m2 sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Đặc biệt, diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 8.562.130 m2 sàn. Ngoài ra, phấn đấu chất lượng nhà ở toàn tỉnh: nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 98,5 %.

Trong giai đoạn này, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến là 63.158,19 tỷ đồng, trong đó: nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 2.670,74 tỷ đồng; nhà ở công vụ khoảng 19,57 tỷ đồng; nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 883,56 tỷ đồng; nhà ở thương mại khoảng 26.525,27 tỷ đồng; còn lại khoảng 33.059,06 tỷ đồng phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế phấn đấu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30 m2 sàn/người. Diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 8.539.568 m2 sàn. Nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 99%.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 64.775,50 tỷ đồng, trong đó: nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 3.243,06 tỷ đồng; nhà ở công vụ khoảng 6,79 tỷ đồng; nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 870,40 tỷ đồng; nhà ở thương mại khoảng 39.257,35 tỷ đồng; còn lại khoảng 21.397,90 tỷ đồng phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. 

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh