THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 06:42

Thừa Thiên Huế chăm lo tốt đời sống công chức, viên chức, người lao động

Chiều 6/1, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở đã tham mưu hoàn thành 100% các nhiệm vụ của ngành trong Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nổi bật là 2 chương trình trọng điểm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và Chương trình về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm 2022, các lĩnh vực công tác lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chính sách người có công, giảm nghèo bền vững, các lĩnh vực xã hội hội được Sở thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 

Bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn, năm 2022, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thực hiện nghiêm chế độ công khai về hoạt động của ngành; các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức. 

Sở thường xuyên phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm giờ giấc lao động, nội dung Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở, Quy định của UBND tỉnh về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trong các mối quan hệ xã hội. 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lạo động; tạo điều kiện tốt nhất cho công chức, viên chức, người lao động trong công tác và học tập. Lãnh đạo Sở quan tâm đảm bảo điều kiện làm việc; đảm bảo quyền lợi về tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép đã góp phần động viên khích lệ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở cũng tổ chức thành công Hội thao ngành; phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn.

Trong năm 2022, 100% cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Hầu hết cán bộ, đoàn viên tự học, tự rèn nhằm chuẩn hóa trình độ. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham gia tích cực với cơ quan, phấn đấu 100% đơn vị đạt “Cơ quan chuẩn văn hóa” và gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, không có đoàn viên và gia đình vi phạm pháp luật, chính sách dân số, các tệ nạn xã hội; bảo đảm tốt nếp sống văn minh đô thị, trật tự, an toàn giao thông. 100% Công đoàn trực thuộc đạt vững mạnh hàng năm. 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2022, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ LĐ-TB&XH tặng cờ thi đua, UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối Văn hóa - Xã hội. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận nhiều danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” tặng bằng khen, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho cáctập thể, cá nhân thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh. 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành quyết định Công nhận các danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến”; “Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các tập thể, cá nhân, vì đã có thành tích trong công tác năm 2022.

Empty
Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Ông Đặng Hữu Phúc Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác do lãnh đạo phân công giữa các phòng chưa kịp thời. Một số ít các phòng tuy hoàn thành chương trình công tác nhưng vẫn còn chậm so với tiến độ đề ra từ đầu năm. Một số ít công chức, viên chức, người lao động ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công việc chưa cao; vẫn còn tình trạng công chức, viên chức đi muộn, về sớm, chưa chấp hành đúng quy định về giờ giấc lao động. Đời sống công chức, viên chức, người lao động tuy được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự chuyên tâm, cống hiến của công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. 

Trong năm 2023, ông Phúc yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và xây dựng văn hoá công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động.

Ký giao ước thi đua năm 2023

Ký giao ước thi đua năm 2023

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đổi mới căn bản, thực chất về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng, gắn công tác này với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh