THỨ HAI, NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2023 06:49

Thừa Thiên Huế cơ bản hoàn thành viết, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 19/6, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thừa Thiên Huế cơ bản hoàn thành viết, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020

Tính đến nay, các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã cơ bản hoàn thành việc viết, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của hội nghị, những năm qua, công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ có hiệu quả. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và chỉ đạo các địa phương tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ thôn đến xã; đồng thời ban hành kế hoạch về triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cả 3 cấp. Ban chỉ đạo các cấp tích cực rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận danh sách 31.712 liệt sĩ do Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị và các đơn vị trong toàn quân cung cấp. Tổng số liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh là 46.903 liệt sĩ, trong đó có 5.159 liệt sĩ bị trùng danh sách, nơi chôn cất ban đầu ở địa bàn ngoài tỉnh hoặc không có thông tin nơi chôn cất ban đầu, còn lại 41.744 liệt sĩ đã được phân tách gửi về các huyện, thị xã, thành phố để rà soát, xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ. Công tác tuyên truyền, phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được thực hiện sâu rộng, phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được phát đến từng hộ gia đình và người dân. Tổng số phiếu cung cấp thông tin phát ra là 275.365, số phiếu thu về 269.574, đạt 97,89%, trong đó có 59 phiếu có thông tin mộ liệt sĩ, Đội quy tập 192 đã tổ quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 640 khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ được tổ chức tìm kiếm, quy tập xong. Kết quả viết, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã có 145/145 xã; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản hoàn thành.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh đáng giá cao Ban chỉ đạo các cấp đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ông phương đề nghị cấp ủy, địa phương và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo "Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ"; với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thống kê được các số liệu, khai thác tối đa phục vụ có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp trên phạm vi toàn tỉnh trong Quý II/2021; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hàng năm.

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh