THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 05:34

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

(Dân sinh) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức họp giao ban để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (DTTS&MN) 3 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
Hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ phát triển sinh kế

Hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ phát triển sinh kế

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 30/1/2023, Bộ LĐ-TB&XH đã phê duyệt kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025trên địa bàn tỉnh. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023 như sau: hộ nghèo: 11.735 hộ (36.708 khẩu nghèo), tỷ lệ: 3,56%; hộ cận nghèo: 10.854 hộ (33.579 khẩu), tỷ lệ: 3,30%.

Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 là 3,56% và tỷ lệ giảm nghèo năm 2022 là 1,37%. Theo chỉ tiêu giảm nghèo được phân bổ, đăng ký thì các địa phương đều vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, huyện A Lưới là địa phương có tỷ lệ giảm vượt so với chỉ tiêu được phân bổ cao nhất, đạt 38,20%.

Thời gian qua, Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; đồng thời yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án thoát nghèo cụ thể với phương châm "xác định rõ nguyên nhân nghèo, nhu cầu cần hỗ trợ để có phương án thoát nghèo cụ thể theo địa chỉ cho từng hộ nghèo". Trên cơ sở góp ý của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Sở đã hoàn thiện các dự thảo liên quan đến xây dựng Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách thực hiện Đề án giảm nghèo tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trình thường trực HĐND tỉnh thông qua. 

Năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế được Trung ương phân bổ 296.088 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 154.709 triệu đồng; vốn sự nghiệp 141.379 triệu đồng. Hiện nay, đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cấp huyện, xã chuyển tiếp sang năm 2023, các địa phương đang tiếp tục thi công hoàn thành. Các công trình khởi công mới, cơ bản đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu để tổ chức thi công. Tính đến ngày 28/3/2023, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải ngân được 43.567,8 triệu đồng/296.088 triệu đồng.

Về tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bàoDTTS&MN, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về định mức hỗ trợ nhà ở từ ngân sách địa phương thực hiện Dự án 1. Đối với nguồn đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách trung ương theo Quyết định 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì làm việc với UBND huyện A Lưới, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã tỉnh để thống nhất đề xuất phân bổ nguồn kinh phí bổ sung 7.746 triệu đồng cho Dự án 3 và Dự án 10.

Tính từ tháng 1/2022 đến ngày 28/3/2023, Thừa Thiên Huế đã giải ngân 35.242 triệu đồng từ nguồn đầu tư phát triển, tỷ lệ giải ngân đạt 37,67% kế hoạch. Nguồn sự nghiệp: 7.020 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 19,7% kế hoạch. Năm 2023, Trung ương phân bổ thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN là 241.399 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển 120.432 triệu đồng; vốn sự nghiệp 120.967 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các địa phương trên địa bàn tăng cường công tác báo cáo cho các cơ quan chủ quản thực hiện các chương trình MTQG. Đơn vị chủ quản rà soát các bảng biểu để hướng dẫn cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình; thực hiện quyết liệt việc triển khai trên phần mềm và chế độ báo cáo. Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện theo hướng dẫn đã ban hành của tỉnh và các sở, ngành trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có đánh giá chi tiết, cụ thể trong việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG tại các địa phương. Theo dõi, đôn đốc tiến độ việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, có sự phân chia trong tiến độ giải ngân các nguồn vốn, trong từng thời điểm cụ thể; tham mưu báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh trong việc giải ngân nguồn vốn các chương trình.

Riêng A Lưới đang là địa phương được bố trí nguồn vốn lớn, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị huyện cần tập trung quyết liệt cho công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở kế hoạch, các sở, ban, ngành cần phối hợp với huyện A Lưới để hướng dẫn, hỗ trợ trong việc thực hiện giải ngân nguồn vốn các chương trình.

Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 1719/QĐ-TTg; trình HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trung hạn sử dụng nguồn vốn của chương trình. Một số thủ tục liên quan các địa phương, cần có sự tham mưu, bổ sung đầy đủ các thủ tục để có sự điều phối trong quá trình thực hiện các chương trình MTQG.

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh