CHỦ NHẬT, NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2022 08:19

Thừa Thiên Huế lập kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.
Thừa Thiên Huế triển khai đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thừa Thiên Huế triển khai đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, kế hoạch nhằm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để xác định, lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; quá đó có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong năm 2023.

Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý. Một số hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng có đơn đề nghị rà soát hoặc địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phạm vi rà soát được thực hiện tại 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trong đó: khu vực thành thị gồm các đơn vị hành chính là thị trấn, phường; khu vực nông thôn gồm các đơn vị hành chính là xã).

Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ LĐ-TB&XH. Thừa Thiên Huế cũng sẽ sử dụng ứng dụng (App) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (đã được nâng cấp, bổ sung một số trường thông tin và chức năng) để triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

Quy trình rà soát được thực hiện theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Thời gian, nội dung hoạt động rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 thực hiện từ ngày 6/10/2022 và Thừa Thiên Huế sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả chính thức, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ LĐ-TB&XH hội trước ngày 15/12/2022.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh