Không vì thành tích mà bỏ sót hộ nghèo

08:40 - 07/09/2017

Từ ngày 1/9 - 5/12/2017, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch và tập huấn quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017.

Kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2016 về hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, toàn tỉnh có 20.623 hộ nghèo (61.756 khẩu nghèo), tỷ lệ 7,19% và 15.777 hộ cận nghèo (59.500 khẩu), tỷ lệ 5,5%.

Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,1% trong năm 2017, ngay từ đầu năm, Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo với tổng nguồn vốn là 28.701 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, tổng nguồn vốn 9.300 triệu đồng; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn các xã bãi ngang đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tổng số vốn 765 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135, tổng nguồn vốn 1.784 triệu đồng,...

Bên cạnh đó, tính đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị được phân công đã xây dựng và triển khai các hoạt động trợ giúp 19 xã thuộc 2 huyện A Lưới và Nam Đông có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%. Một nguồn vốn lớn đã được huy động để giúp người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

 

Mô hình xóa đói giảm nghèo của người dân Thừa Thiên Huế.


Nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong năm 2018, từ ngày 1/9 - 5/12/2017, Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ 2 tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với cả nước thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí thu nhập và tiếp cận đa chiều.

Nhằm giúp các địa phương thực hiện quá trình rà soát một cánh chuẩn xác và đúng chính sách, trong hai ngày 6 - 7/9, Sở LĐ-TB&XH Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch và tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu: quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng quy trình và bộ công cụ rà soát theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH; bảo đảm dân chủ, công khai, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và phải có sự tham gia của người dân, nhằm xác định đúng đối tượng.

“Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân. Tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo, không chạy theo thành tích mà làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương”, ông Đính nhấn mạnh.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›