THỨ NĂM, NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2022 08:45

Thừa Thiên Huế tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ viên chức lãnh đạo, quản lý

Sáng 4/8, tại khách sạn Duy Tân (TP Huế), Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc khoá tập huấn bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.
Thừa Thiên Huế tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Thừa Thiên Huế tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Phát biểu khai mạc khoá tập huấn, bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh luôn quan tâm mọi lĩnh vực, trong đó có bình đẳng giới. Đến nay, công tác bình đẳng giới đã bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ, vấn đề bình đẳng giới ngày càng được quan tâm và có những bước chuyển mới; quyền bình đẳng của phụ nữ được nâng lên trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế luôn quan tâm đưa công tác quy hoạch cán bộ nữ vào chiến lược quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ nữ nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. Vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao hơn trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Bà Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc tập huấn

Bà Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc tập huấn

Giai đoạn 2021 - 2030, Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường chỉ đạo các địa phương, đơn vị quan tâm nâng cao chất lượng và số lượng cán bộ nữ trong diện quy hoạch của đơn vị. Công tác tạo nguồn cán bộ nữ cần đặt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chung của cấp ủy và chính quyền các cấp, ưu tiên và quan tâm tuyển dụng công chức, viên chức nữ có trình độ đại học và sau đại học. Nâng cao tỷ lệ đảng viên là nữ; có kế hoạch bố trí, phân công công tác hợp lý; ưu tiên trong việc đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Tỉnh sẽ chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, có triển vọng để tạo nguồn cho những vị trí lãnh đạo cao hơn trong đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đương chức các cấp nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị ở địa phương. 

Bổ sung chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ học tập, phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành và nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

Báo cáo viên trình bày tham luận chuyên đề

Báo cáo viên trình bày tham luận chuyên đề

Tham dự khoá tập huấn, các học viên được cung cấp thông tin một số kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, được nghe các báo cáo viên trình bày những chuyền đề quan trọng, như: “Một số kỹ năng cần thiết để cán bộ nữ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, đơn vị”; “Một số kiến thức, kỹ năng kiểm soát xung đột giới trong môi trường công sở, xã hội và gia đình”…

Trong suốt quá trình tập huấn, giữa đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và các báo cáo viên cũng sẽ trực tiếp trao đổi, thảo luận, giải đáp ý kiến, từ đó nâng cao hơn nữa kiến thức, năng lực để áp dụng vào thực tế công việc.

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh