THỨ BA, NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2022 06:34

Thừa Thiên Huế thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng Covid-19

Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 sẽ do ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm Tổ trưởng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương (áo tím) kiểm tra các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương (áo tím) kiểm tra các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách hỗ trợ của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổ công tác chủ động, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân. Chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”; tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Tổ công tác đặc biệt sẽ thực hiện rà soát, đề nghị cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Định kỳ hằng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác sẽ tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo thẩm quyền của địa phương, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo các Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh