THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 08:01

Thừa Thiên Huế triển khai chi trả trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Người dân thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế tiếp nhận thông tin triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử

Người dân thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế tiếp nhận thông tin triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử

Việc triển khai chi trả bằng phương thức điện tử nhằm đẩy mạnh chi trả chế độ, chính sách trợ giúp xã hội bằng nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán bằng phương thức điện tử cho đối tượng thụ hưởng chính sách. Qua đó, từng bước cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với người dân.

Việc chi trả sẽ được triển khai từ 1/10/2021 đến 31/1/2022, áp dụng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng.

Viettel Thừa Thiên Huế được lựa chọn triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử cho đối tượng qua tài khoản ViettelPay tại địa bàn các xã, phường: An Hòa, Đông Ba,  Gia Hội, Hương An, Hương Hồ, Hương Long,  Hương Sơ, Hương Vinh, Hải Dương, Kim Long, Phú Hậu, Thuận Hòa, Tây Lộc, Thuận Lộc, Hương Phong, Hương Thọ (thuộc TP Huế) và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới.

Ngân hàng VietinBank, Bưu điện Thừa Thiên Huế sẽ triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử cho đối tượng qua tài khoản ngân hàng VietinBank kết hợp chi trả qua Bưu điện tại địa bàn các xã, phường: An Cựu, An Đông, An Tây, Phú Hội, Phú Nhuận, Phước Vĩnh, Phường Đúc, Thủy Biều, Thủy Vân, Thủy Xuân, Trường An, Vĩnh Ninh, Vỹ Dạ, Xuân Phú, Thủy Bằng, Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh và Thuận An (thuộc TP Huế) và tại thị xã Hương Trà, các huyện Phú Vang, Nam Đông.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, Thừa Thiên Huế sẽ triển khai xây dựng phương án thanh toán tổng thể và tăng cường mạng lưới cung ứng dịch vụ; đồng thời tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phương thức chi trả bằng phương thức điện tử; tổ chức đăng ký phương thức chi trả và rà soát bổ sung thông tin đối tượng hưởng chính sách. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và TP Huế, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, chuẩn hóa thông tin đối tượng phục vụ cho công tác quản lý, chi trả chế độ trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử. Đơn vị chi trả phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tổng hợp danh sách đăng ký để mở tài khoản cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền. Tổ chức cấp phát thẻ và hướng dẫn cách thức sử dụng thẻ an toàn…

Hàng tháng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển danh sách người hưởng dưới dạng điện tử đến đơn vị chi trả (gồm: danh sách chi trả trong tháng; danh sách tăng, giảm, điều chỉnh (nếu có) và thực hiện chi trả vào tài khoản ngân hàng đối với người có tài khoản hoặc chi trả bằng tiền mặt cho đối tượng còn lại. Căn cứ danh sách do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, Viettel Thừa Thiên Huế tiến hành chi trả vào tài khoản Viettel Pay; ngân hàng VietinBank phối hợp với Bưu điện Thừa Thiên Huế tiến hành chi trả vào tài khoản VietinBank kết hợp chi trả qua Bưu điện cho đối tượng hoặc người được ủy quyền.

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến tháng 1/2022, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sang phương thức chi trả điện tử và có ít nhất 80% đối tượng nhận chi trả qua tài khoản.

Hiện nay, Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Viettel, ngân hàng VietinBank và Bưu đện tỉnh triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại địa bàn huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thuỷ. Kết quả chi trả được bảo đảm thực hiện đúng, kịp thời và nhanh chóng, được người dân đón nhận, đồng thuận cao.

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh