THỨ TƯ, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2022 01:38

Thừa Thiên Huế xác định phát triển nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ then chốt, cấp bách

Với các Nghị quyết đã được thông qua, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định công tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và giảm nghèo là những nhiệm vụ mang tính thiên chốt, cấp bách trong giai đoạn tới.
Tư vấn việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững

Tư vấn việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, các đại biểu tham dự đã nhất trí thông qua và quyết nghị nhiều nội dung lớn, nhất là các đột phá chiến lược về Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, cũng như công tác giảm nghèo bền vững.

Ngay sau khi Hội nghị kết thúc, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã làm việc với các đoàn thể để triển khai Nghị quyết 11 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tại đây, ông Thọ chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá hộ nghèo, phân loại theo tiêu chí hộ nghèo; khẩn trương hướng dẫn phương án thoát nghèo cho từng hộ; phân bổ chi tiêu giảm nghèo bền vững cho từng địa phương. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế lưu ý trong thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo cần chú trọng việc làm, thu nhập cho từng hộ; đẩy mạnh công tác đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và gắn với giải quyết việc làm cho người dân. Bên cạnh đó, việc mô tả thực trạng, hiện trạng xóa nhà tạm cần chính xác, rà soát kỹ, loại bỏ được phong trào tự phát, phát sinh làm nhà tạm. 

Ông Thọ nhấn mạnh, chất lượng giảm nghèo bền vững, giảm nghèo đa chiều là điều quan trọng, thế nên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc làm và ý thức tự thoát nghèo cần phải được chú trọng; tập trung giảm nghèo cho xã gần đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế mong muốn các đoàn thể sẽ có phương án riêng cho từng đơn vị trên cơ sở định hướng giảm nghèo bền vững chung của tỉnh. Đồng thời hy vọng với quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị, của cấp ủy việc giảm nghèo bền vững sẽ được khởi động làm bài bản, nền nếp hơn, giảm nghèo bền vững, thoát nghèo bền vững hướng tới từng hộ gia đình.

Trước đó, tại phiên bế mạc Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 7, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã khẳng định, Thừa Thiên Huế xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ cấp bách để góp phần quan trọng xây dựng tỉnh thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, với quyết tâm chính trị cao là thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn từ 2 - 2,2%, đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo của quốc gia. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị Ban Chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, địa phương khẩn trương chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch với lộ trình cụ thể, trách nhiệm rõ ràng để thực hiện và phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả, với quan điểm là “xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể cho từng hộ gia đình”.

Về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 đã xác định là một trong sáu Chương trình trọng điểm và là một trong 4 nhóm giải pháp đột phá chiến lược của tỉnh để góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo sớm ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, chỉ đạo hoàn thiện Đề án giảm nghèo bền vững, Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025. Ông Lưu cũng yêu cầu gắn triển khai các đề án, kế hoạch với ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.    

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế yêu cầu toàn tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người nghèo; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, quan tâm đối với các gia đình bị thiệt hại nặng. 

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh