CHỦ NHẬT, NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2021 06:03

Tiền Giang hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tháng hành động là điểm nhấn tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Theo đó, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2021 nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 được triển khai tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước. Đây là điểm nhấn trong năm tạo nên đợt cao điểm trong truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, các hoạt động trong Tháng hành động được triển khai thực hiện gồm:

IMG-4181

Hoạt động truyền thông, vận động xã hội, qua đó, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (đặc biệt là cấp cơ sở).

Tuyên truyền, phổ biến về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động với các hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế từng nhóm đối tượng như Đài phát thanh, pano, áp phích, các trang mạng xã hội trong hệ thống quản lý…  

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực; phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh.

Tổ chức hội thi: “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, đối tượng dự thi là công dân đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trong tỉnh Tiền Giang.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh