Mức kiều hối về Việt Nam trong năm nay được dự kiến lên mức 12,3 tỉ USD. Gần 2/3 trong số này là kiều hối từ Mỹ, chiếm 7 tỉ USD. Kiều hối chuyển về Việt Nam chủ yếu được thực hiện qua hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), qua tổ chức kinh tế, hải quan và bưu điện.

Kiều hối của Việt Nam tăng liên tục, chỉ tính doanh số trên 4 kênh chính thức thì năm 2010 là 6.425 triệu USD, năm 2013: 9.425 triệu USD, năm 2014: 9.697 USD và năm 2015 theo dự kiến của WB là 12.300 triệu USD.

Kênh chuyển kiều hối phổ biến nhất là qua hệ thống NHTM với mạng lưới rộng khắp, dịch vụ hiện đại, an toàn với các giao dịch giá trị lớn, bằng 74% doanh số kiều hối chuyển về nước trong năm 2014, tăng 9,74% so với năm 2013, tăng 20,4% so với năm 2010. Ngoài ra, các tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả kiều hối cũng đóng vai trò quan trọng góp phần mở rộng mạng lưới nhận và chi trả ngoại tệ trong nước với thị phần 24% trong năm 2014. Các giao dịch qua các tổ chức kinh tế thường có giá trị trung bình và thấp. Lượng kiều hối chuyển qua hai kênh còn lại là qua hải quan và bưu điện chiếm tỉ trọng nhỏ. Hiện nay, mạng lưới hoạt động của các đại lý cung cấp dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ ngày càng được mở rộng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, chính sách xuất khẩu lao động được triển khai tốt, số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc gia tăng, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tương đối ổn định với mức tăng trưởng đáng kể, góp phần cải thiện cán cân vãng lai.