Tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội

(Dân sinh) - Tiêu chuẩn chung của người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.
Tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

 

TRẦN HUYỀN