THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2023 11:12

Tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh THCS, THPT

(Dân sinh) - Tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh THCS, THPT được quy định tại Điều 13 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau.
infographic 6 (2)

Nếu điểm trung bình học kỳ (ĐTBh) hoặc điểm trung bình cả năm (ĐTBcn) đạt mức của từng loại giỏi hoặc khá nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:

- Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại giỏi nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó mà phải xuống loại trung bình thì được điều chỉnh xếp loại khá.

- Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại giỏi nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó mà phải xuống loại yếu thì được điều chỉnh xếp loại trung bình.

- Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại khá nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó mà phải xuống loại yếu thì được điều chỉnh xếp loại trung bình.

- Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại khá nhưng do kết quả của duy nhất một môn học nào đó mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh xếp loại yếu.

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh