TP Hồ Chí Minh: Khởi động tuyến xe buýt nhanh, sạch, an toàn

UBND TP Hồ Chí Minh (cơ quan chủ quản) vừa phối hợp với Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP (Viết tắt là UCCI, Chủ đầu tư) tổ chức buổi giới thiệu dự án phát triển giao thông xanh TP Hồ Chí Minh và và hệ thống nhận diện thương hiệu Saigon BRT

13/08/2015 07:54

TP Hồ Chí Minh: Khởi động tuyến xe buýt nhanh, sạch, an toàn